Temsilciliğini Yaptığımız Markalarımız

logos

Duyurular ve Haberler

Ne Dediler?

 • ''The most important facility of TrueBeam STx is that it provides more rapid, more reliable, more accurate and more effective treatments for our patients. TrueBeam STx collimator designed different than others. Along with the other properties, the all radiotherapy techniques can be performed by using its FFF option.''    
  Öznur Şenkesen - PhD
  Öznur Şenkesen - PhDAcıbadem Kozyatağı Hospital, Medical Physics Specialist
 • ''We treat our patients with the latest technology of TrueBeam in a short period of time while trying to protect the healthy tissue as possible. Thanks to the outstanding TrueBeam STx technology, stereotactic radiosurgery is performed for both intracranial and whole body with the help of delicate imaging guidance and sensitivity.''
  Prof. Dr. Ufuk Abacıoğlu
  Prof. Dr. Ufuk AbacıoğluNeolife, Chief of Radiation Oncology Department
 • ''Radyoterapi ve radyocerrahide son teknolojiye sahip TrueBeam cihazı ile Türkiye’de ilk defa, dünyadaki sayılı merkezden biri olarak hastalarımızı daha kısa sürede, sağlıklı dokuları maksimum düzeyde koruyarak tedavi ediyoruz. TrueBeam STx teknolojisi ile gerek kafa içi gerekse de tüm vücut için, görüntü kılavuzluğunda ve milimetrenin altında hassasiyetle stereotaktik radyocerrahi yapabilmekteyiz."
  Prof. Dr. Ufuk Abacıoğlu
  Prof. Dr. Ufuk AbacıoğluNeoLife Tıp Merkezi Radyasyon Onkolojisi Şefi
 • TrueBeam STx cihazının en önemli özelliği, daha hızlı, daha güvenli, daha doğru ve daha etkin tedavi yapabilmesidir. TrueBeam STx cihazının kolimatör yapısı diğer tedavi cihazlarından farklı dizayn edilmiştir. FFF seçeneği de bulunan bu cihaz ile ileri radyoterapi tekniklerinin tümü uygulanabilmektedir.
  Öznur Şenkesen
  Öznur Şenkesen Kozyatağı Acıbadem Hastanesi Med. Fiz. Uzmanı
 • “Kомплексният онкологичен център е едно от най-модерните лечебни заведения в Североизточна България, разполагащ с два линейни ускорителя Varian Unique и Varian GammaМed plus iX система за брахитерапия. Още през първата година в лечебното заведение въведохме в рутинната практика пълните технологични възможности на доставената апаратура – 3D-CRT, IGRT, IMRT и VMAT, като проведените лечебни курсове са повече от половината в цялата страна. Благодарение на доброто партньорство с Варинак и постигнатата синергия, системите работят с пълния си капацитет и качеството на предлаганото лечение е на най-високо ниво.”
  Доц. д-р Румен Габровски д.м.
  Доц. д-р Румен Габровски д.м.Началник Клиника по Лъчелечение, КОЦ Шумен
 • "Винаги на точното място в точното време!"
  Д-р Захари Захариев
  Д-р Захари Захариев УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, СОФИЯ Клиника по лъчелечение
 • ''The complex oncology center is one of the most modern hospitals in Northeastern Bulgaria. It has two linear accelerators Varian Unique and it has a Varian GammaMed plus iX system for brachytherapy. During the first year we introduced into routine practice the full technological capabilities of the supplied equipment - 3D-CRT, IGRT, IMRT and VMAT, and the number of high-tech modulating the intensity courses accounted for more than half of the entire country. Thanks to the good partnership with Varinak, following the achieved synergy, the systems are working at full capacity and the quality of the treatment is at the highest level.''
  Assoc. Prof. Dr. Rumen Gabrovski,
  Assoc. Prof. Dr. Rumen Gabrovski,Head of Radiotherapy Department, KOC Shumen
 • " Always at the right place at the right time!"
  Dr. Zahari Zahariev
  Dr. Zahari Zahariev UH "Queen Giovanna - ISUL" Radiotherapy clinic
 • ''Kuzeydoğu Bulgaristan’da bulunan en modern hastanelerden biri olan ‘Complex Oncology Center’ iki adet Varian marka Unique model Lineer Hızlandırıcı ve Varian marka GammaMed Plus iX brakiterapi sistemi ile hastalarına hizmet vermektedir. Kuruluşunun ilk yılında bünyemizde bulunan ekipmanın tüm teknolojik özelliklerini, - 3D-CRT, IGRT, IMRT ve VMAT, tekniklerini rutin pratiğimiz haline getirdik. İleri teknoloji cihaz kullanımları ile ilgili düzenlediğimiz kurslar ile tüm ülkenin yarısından fazlasına ulaştık. Yarattığı sinerji ve ortaklık için Varinak’a teşekkür ederiz. Sistemlerimiz tam kapasite çalışmayı sürdürürken sağladığımız tedavi kalitesi en üst düzeydedir.''
  Doç. Dr. Rumen Gabrovski,
  Doç. Dr. Rumen Gabrovski,Radyoterapi Departmanı Şefi, KOC Şumnu
 • ‘’Her zaman doğru yerde, doğru zamanda!’’
  Dr. Zahari Zahariev
  Dr. Zahari Zahariev Radyoterapi Kliniği, UH "Queen Giovanna - ISUL"
 • ''Лекуваме нашите пациенти с най-новата технология на TrueBeam в най-кратки срокове и същевременно се стараем да запазим здрави околните тъкани. Благодарение на забележителната технология TrueBeam STx можем да изпълняваме стереотактични радиохирургични операции както интракраниално, така и на цяло тяло с помощта на високочувствителна система за  образно насочване.''
  Проф. д-р Ufuk Abacıoğlu
  Проф. д-р Ufuk AbacıoğluМедицински център Neolife, Завеждащ Отделението по радиационна онкология
 • ''Най-важното качество на TrueBeam STx е, че осигурява по-бързо, по-надеждно, по-точно и по-ефективно лечение за нашите пациенти. Конструкцията на колиматора на TrueBeam STx се различава от другите. Наред с останалите възможности, могат да се изпълнят всички техники за лъчелечение, като се използва опцията  FFF (без компенсаторен филтър).''
  Öznur Şenkesen, PHD
  Öznur Şenkesen, PHDБолница Acıbadem Kozyatağı, Специалист по медицинска физика
 • ''Centrul de oncologie este unul dintre cele mai complexe și moderne spitale din nord-estul Bulgariei. Acesta are în dotare două acceleratoare liniare Varian Unique și un sistem Varian GammaMed Plus iX pentru brahiterapie. În perioada primului an, am prezentat rutina practică pentru capacitatea tehnică completă a echipamentului furnizat- 3D-CRT, IGRT, IMRT și VMA, iar numărul înaltei tehnologii a crescut intensitatea cursurilor reprezentative pentru mai mult de jumatate din întreaga țară. Datorită parteneriatului bun cu Varinak și în urma sinergiei realizate, sistemele lucrează la capacitate maximă iar calitatea tratamentului este la cel mai înalt nivel.''
  Assoc. Prof. Dr. Rumen Gabrovski
  Assoc. Prof. Dr. Rumen GabrovskiȘef al departamentului de Radioterapie, KOC Shumen
 • „Întotdeauna la locul și momentul potrivit”
  Dr. Zahari Zahariev
  Dr. Zahari Zahariev UH "Queen Giovanna - ISUL" Clinica de Radioterapie
 • ''Ne tratăm pacienţii cu cea mai nouă tehnologie TrueBeam într-un timp scurt în acelaşi timp încercând să protejăm ţesutul sănătos cât mai mult posibil. Datorită tehnologiei excelente TrueBeam STx, radiochirurgia stereotactică se realizează atât pentru zona intracraniană cât şi pentru întregul corp cu ajutorul ghidării imagistice delicate şi sensibilităţii.''
  Prof. Dr. Ufuk Abacıoğlu
  Prof. Dr. Ufuk AbacıoğluNeolife, Directorul Departamentului de Oncologie Radiologică
 • ''Cea mai importantă caracteristică a TrueBeam STx este aceea de a oferi tratamente mai rapide, mai fiabile, mai precise şi mai eficiente pacienţilor noştri.  Colimatorul TrueBeam STx este diferit de celelalte. Împreună cu celelalte proprietăţi, toate tehnicile de radioterapie pot fi realizate folosind opţiunea FFF.''
  Öznur Şenkesen, PHD
  Öznur Şenkesen, PHDSpitalul Acıbadem Kozyatağı, Specialist în Fizică Medicală
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview
 • preview

Referanslarımızın tümünü görmek için lütfen tıklayınız.

Varinak