Варинак България е представител на:

Съобщения и новини

Отзиви от потребители

 • “Kомплексният онкологичен център е едно от най-модерните лечебни заведения в Североизточна България, разполагащ с два линейни ускорителя Varian Unique и Varian GammaМed plus iX система за брахитерапия. Още през първата година в лечебното заведение въведохме в рутинната практика пълните технологични възможности на доставената апаратура – 3D-CRT, IGRT, IMRT и VMAT, като проведените лечебни курсове са повече от половината в цялата страна. Благодарение на доброто партньорство с Варинак и постигнатата синергия, системите работят с пълния си капацитет и качеството на предлаганото лечение е на най-високо ниво.”
  Доц. д-р Румен Габровски д.м.
  Доц. д-р Румен Габровски д.м.Началник Клиника по Лъчелечение, КОЦ Шумен
 • "Винаги на точното място в точното време!"
  Д-р Захари Захариев
  Д-р Захари Захариев УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, СОФИЯ Клиника по лъчелечение
 • ''Лекуваме нашите пациенти с най-новата технология на TrueBeam в най-кратки срокове и същевременно се стараем да запазим здрави околните тъкани. Благодарение на забележителната технология TrueBeam STx можем да изпълняваме стереотактични радиохирургични операции както интракраниално, така и на цяло тяло с помощта на високочувствителна система за  образно насочване.''
  Проф. д-р Ufuk Abacıoğlu
  Проф. д-р Ufuk AbacıoğluМедицински център Neolife, Завеждащ Отделението по радиационна онкология
 • ''Най-важното качество на TrueBeam STx е, че осигурява по-бързо, по-надеждно, по-точно и по-ефективно лечение за нашите пациенти. Конструкцията на колиматора на TrueBeam STx се различава от другите. Наред с останалите възможности, могат да се изпълнят всички техники за лъчелечение, като се използва опцията  FFF (без компенсаторен филтър).''
  Öznur Şenkesen, PHD
  Öznur Şenkesen, PHDБолница Acıbadem Kozyatağı, Специалист по медицинска физика
 • preview
 • preview
Varinak