blank blank blank blank

За повече информация посетете официалния сайт на

Varian Logo


Съобщения и новини

Отзиви от потребители

 • “Kомплексният онкологичен център е едно от най-модерните лечебни заведения в Североизточна България, разполагащ с два линейни ускорителя Varian Unique и Varian GammaМed plus iX система за брахитерапия. Още през първата година в лечебното заведение въведохме в рутинната практика пълните технологични възможности на доставената апаратура – 3D-CRT, IGRT, IMRT и VMAT, като проведените лечебни курсове са повече от половината в цялата страна. Благодарение на доброто партньорство с Варинак и постигнатата синергия, системите работят с пълния си капацитет и качеството на предлаганото лечение е на най-високо ниво.”
  blank
  Доц. д-р Румен Габровски д.м.
  Доц. д-р Румен Габровски д.м.Началник Клиника по Лъчелечение, КОЦ Шумен
 • "Винаги на точното място в точното време!"
  blank
  Д-р Захари Захариев
  Д-р Захари Захариев УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”, СОФИЯ Клиника по лъчелечение
 • ''Лекуваме нашите пациенти с най-новата технология на TrueBeam в най-кратки срокове и същевременно се стараем да запазим здрави околните тъкани. Благодарение на забележителната технология TrueBeam STx можем да изпълняваме стереотактични радиохирургични операции както интракраниално, така и на цяло тяло с помощта на високочувствителна система за  образно насочване.''
  blank
  Проф. д-р Ufuk Abacıoğlu
  Проф. д-р Ufuk AbacıoğluМедицински център Neolife, Завеждащ Отделението по радиационна онкология
 • ''Най-важното качество на TrueBeam STx е, че осигурява по-бързо, по-надеждно, по-точно и по-ефективно лечение за нашите пациенти. Конструкцията на колиматора на TrueBeam STx се различава от другите. Наред с останалите възможности, могат да се изпълнят всички техники за лъчелечение, като се използва опцията  FFF (без компенсаторен филтър).''
  blank
  Öznur Şenkesen, PHD
  Öznur Şenkesen, PHDБолница Acıbadem Kozyatağı, Специалист по медицинска физика
 • preview
 • preview