blank blank blank blank

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sistemleri Satış ve Servis olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

V.O.S.S.-Varinak-Onkoloji-Sist.-Sat.-ve-Ser.-A.Ş.-KVKK-Politikası
V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sist. Sat. ve Ser. A.Ş.-Aydınlatma Metni
V.O.S.S. Varinak Onkoloji Sist. Sat. ve Ser. A.Ş.-Başvuru Formu